Nieuwsbrief Inspirerend Passend

Eenmaal per jaar verschijnt de nieuwsbrief Inspirerend Passend (voorheen Uit de Knoop). In deze nieuwsbrief vind je voorbeelden van good practice: hoe collega’s passend onderwijs vormgeven in de praktijk. We verspreiden deze nieuwsbrief onder alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Daarnaast plaatsen we een link op de website. Voor deze nieuwsbrief kun je je niet aanmelden. Onder de laatste nieuwsbrief vind je links naar voorgaande edities.