Wanneer heeft mijn kind een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig?

Om toegelaten te worden op een school voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. De school vraagt daarvoor bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. In die aanvraag moet de school aantonen dat zij er alles aan gedaan heeft om de leerling passend onderwijs te bieden. Twee consulenten van het samenwerkingsverband schrijven vervolgens allebei een deskundigenadvies. Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband beslist uiteindelijk over de toelating.