Ouder- en jeugdsteunpunt

Wat is een ouder- en jeugdsteunpunt?

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt van samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland. Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om jou als ouder, kind of jongere te helpen en werkt onafhankelijk. Het steunpunt neemt geen taken over van het samenwerkingsverband of de scholen.
Weet je niet bij welk samenwerkingsverband de school van jouw kind is aangesloten? Vraag dit na bij de school van je kind.

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen per doelgroep vindt u onderaan deze pagina in de gekleurde blokjes.

Liever direct contact?

Kom je graag met iemand in contact die jou kan adviseren en mee kan denken? De onafhankelijke contactpersoon voor ouders en jeugd van het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland is: Brechtje Dantuma. Zij is te bereiken per mail: b.dantuma@passendonderwijswf.nl, of telefonisch via het secretariaat van het samenwerkingsverband: 0229-572633.

> Informeren

Bij het steunpunt vind je informatie over passend onderwijs (in de regio). De informatie bestaat vooral uit meest gestelde vragen van ouders en leerlingen en antwoorden op die vragen. Maar ook informatie over rechten en plichten van betrokkenen. De informatie is door het ministerie opgesteld en aangevuld met informatie uit de regio. 

> Steunen

Als ouder en jeugdige moet je veilig je vragen kunnen stellen en ergens terecht kunnen voor advies. Het jeugd- en oudersteunpunt is onafhankelijk en waarborgt de privacy van bezoekers.

> Signaleren

Het steunpunt signaleert wat er in onze regio beter kan als het om passend onderwijs gaat. Dat vertelt het steunpunt anoniem aan het samenwerkingsverband. De reacties die het ouder- en jeugdsteunpunt ontvangt, geven aan wat er leeft en wat er nodig is en hiermee kunnen we het steunpunt ook verbeteren.

Informatie voor ouders en kinderen