Welke school?

Bij de keuze van een (andere) school, is het vooral belangrijk dat die school de beste onderwijsplek is voor jouw kind. Zorg daarom dat je vooraf goed geïnformeerd bent.

Schoolkeuze

Voordat je de beste school voor jouw kind kunt kiezen, wil je weten: hoe ver van huis is de school? Wat is de kwaliteit van het onderwijs? Hoe is de sfeer op school? Hoe vindt mijn kind het daar? Maar ook: heeft de school een bepaalde levensbeschouwelijke visie (bijvoorbeeld katholiek of christelijk) of een bepaalde onderwijsaanpak (zoals Montessori, Jenaplan, vrijeschool)?

Informatie over de school

Een goede indruk van de school krijg je tijdens een open dag of informatieavond. Kijk ook eens op de website van de school en die van het schoolbestuur. De beste indruk krijg je tijdens een persoonlijk gesprek of een rondleiding. Daar kun je een afspraak voor maken. Als je wilt weten welke soorten ondersteuning de school kan bieden, kun je dat vinden in het schoolondersteuningsprofiel.

Naar de middelbare school

Om je te helpen kiezen, hebben alle 13 samenwerkende middelbare scholen in West-Friesland een website met informatie gemaakt: West-Friesland Leert.nl. Hebben jullie al een school op het oog? Zoek die school dan ook eens op via de website Scholen op de Kaart en via de website van de Onderwijsinspectie.
Op de website De VO-gids vind je onder andere de open dagen van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland.

Ondersteuning overstap naar het voortgezet onderwijs (vo)

Coaching voor scholieren

Leerlingen die de overstap maken naar het voortgezet onderwijs voelen zich soms onzeker. Ze zijn bang dat ze het advies van de basisschool niet kunnen waarmaken. Die leerlingen kunnen gebruikmaken van de ondersteuning door een coach van Stichting Netwerk. De coach komt eens per week een uur of twee aan huis om de leerling te helpen met huiswerk, plannen en studievaardigheden. Aanmelden hiervoor gaat altijd via de basisschool. Meer informatie vind je op op de website van Netwerk Hoorn.

Automatische overstap

De GGZ heeft in samenwerking met het samenwerkingsverband het programma Automatische overstap ontwikkeld. Met het programma willen ze kwetsbare leerlingen binnen het autismespectrum met ondersteuningsbehoeften helpen bij een goede overstap naar hun nieuwe vo-school. Op die manier willen zij uitval en (onnodige) uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs voorkomen. Aanmelden hiervoor gaat altijd via de basisschool. Meer informatie over de automatische overstap vind je in deze flyer.

Naar een speciale school

Soms kan het reguliere (basis)onderwijs een kind niet de ondersteuning bieden die het nodig heeft. Het ondersteuningsteam (OT) van de school bespreekt dan of een speciale (basis)school (s(b)o) of voortgezet speciaal onderwijs (vso) beter aansluit op de onderwijsbehoefte van het kind. Om toegelaten te worden tot het (voortgezet) speciaal (basis) onderwijs of praktijkonderwijs, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Die vraagt de (reguliere) school aan bij het samenwerkingsverband. Ool als een leerling een alternatief leertraject gaat volgen, is een tlv nodig. Voor aanmelding bij de Reboundvoorziening (vo) is een OPP nodig. De school meldt de leerling aan bij het samenwerkingsverband.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan hieronder of jouw vraag daarbij staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het reguliere onderwijs kan bieden, zijn er scholen voor speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) is er voor leerlingen die lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk beperkt zijn en voor leerlingen met psychische problemen of gedragsproblemen.

Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland zijn er 2 scholen voor speciaal (basis)onderwijs:

‘t Palet en het IKEC vallen onder de verantwoordelijkheid van schoolbestuur Trigoon.

Binnen het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland zijn er 2 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs:

Op de Reboundvoorziening kan een leerling in het voortgezet onderwijs bepaalde vaardigheden of leerprestaties bijschaven, die nodig zijn om het gewenste uitstroomniveau te kunnen bereiken. De Reboundvoorziening biedt de leerling een veilige omgeving buiten de school, in een kleine groep van 12-14 leerlingen. Elke leerling krijgt intensieve begeleiding en training op de punten die bijgeschaafd moeten worden. De leerling werkt met materiaal van de eigen school.

De ondersteuningscoördinator van de school kan je hier meer over vertellen.

Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig, die het voortgezet speciaal onderwijs of de Reboundvoorziening niet kan bieden. Dan gaat de transitiecoach op zoek naar een alternatief traject. Als bijvoorbeeld een leerling, om wat voor reden dan ook, al een tijdje thuiszit, gaat de transitiecoach op zoek naar een leertraject op maat.

Als ouder heb je het recht van aanmelding bij de school die jij voor je kind het meest geschikt vindt. Dit betekent niet automatisch dat de gemeenten het leerlingvervoer naar deze school bekostigen. De gemeenten bekostigen het leerlingvervoer naar de dichtstbijzijnde school die een passend aanbod heeft op basis van het schoolondersteuningsprofiel.