Professionals vo

Werk je in het voortgezet onderwijs? Dan vind je op dit gedeelte van de website alle informatie die je nodig hebt wanneer je op zoek bent naar een passende onderwijsplek voor een leerling.

Wat kun je hier vinden?

We hebben de informatie voor je gerangschikt. Op de pagina:

  • Basisondersteuning kun je lezen welke ondersteuning de school zelf, eventueel samen met het samenwerkingsverband, kan bieden.
  • Extra ondersteuning beschrijven we beschrijven we de ondersteuningsmogelijkheden waarmee een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte onderwijs kan blijven volgen op de reguliere vo-school.
  • VSO kun je meer lezen over de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Waar je speciale onderwijsplekken vindt en hoe je die aanvraagt.
  • Specifieke ondersteuningsbehoeften vind je informatie over ondersteuning van langdurig zieke leerlingen en ondersteuning van leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking.
  • Van po naar vo vind je alles over de warme overdracht van leerlingen vanuit het po.
  • Ben je het niet eens? kun je lezen waar je terecht kunt met je klacht of bezwaar.
  • Formulieren en documenten vind je alles wat je nodig hebt om een passende onderwijsplek aan te vragen.