Ben je het niet eens?

De school en het samenwerkingsverband doen hun uiterste best om de juiste onderwijsplek voor je kind te vinden. Toch kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een aanpak of beslissing. Op deze pagina vind je waar je dat kunt laten weten en wat er met je klacht of bezwaar gebeurt.

Ben je het niet eens met de school?

De school zoekt samen met jou en jouw kind naar een oplossing die je kind verder kan brengen. Ben je niet tevreden met de gekozen aanpak of oplossing en kom je er met de school niet uit? Dan kun je het landelijk netwerk van onderwijsconsulenten inschakelen om te bemiddelen tussen ouders en school.

Meer informatie vind je op: onderwijsconsulenten.nl

Ben je het niet eens met de afgifte of afwijzing van een tlv?

Ben je het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring door het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband? In de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband kun je lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Dit moet  binnen zes weken na het besluit van het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Dit kan via secretariaat@passendonderwijswf.nl  

Heb je een klacht over het samenwerkingsverband?

Ben je niet tevreden over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband? Dat horen we graag, zodat we die kunnen verbeteren waar dat nodig blijkt. Je kunt je klacht mailen naar: secretariaat@passendonderwijswf.nl. Wij zorgen voor een snelle behandeling en oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen. Dit is een onderdeel van Stichting Onderwijsgeschillen, waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan hieronder of jouw vraag daarbij staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband neemt de definitieve beslissing over de afgifte van de toelaatbaarheidsverklaring. Hiermee kunnen ouders hun kind aanmelden bij een school voor (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs of het praktijkonderwijs. De school beslist over de toelating van je kind tot een speciale onderwijsplek.

Wanneer je er met de school niet uitkomt, adviseren we je de onafhankelijke onderwijsconsulenten te raadplegen. Als je er vervolgens met de school nog niet uitkomt, kun je het verschil van mening met de school voorleggen aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Deze commissie doet een uitspraak in de vorm van een niet-bindend advies aan het schoolbestuur. Als dat ook nog niet tot het gewenste resultaat leidt, is er altijd nog de mogelijkheid om de rechter of de commissie gelijke behandeling te vragen een uitspraak te doen.