Resultaten

We zijn zo helder mogelijk over onze aanpak, de resultaten en de verdeling van geld voor extra ondersteuning over de scholen. Op deze pagina kun je daarom ons jaarverslag en andere rapportages inzien.

Jaarverslag

Voor beide samenwerkingsverbanden maken we een apart jaarverslag. In de jaarverslagen kun je informatie vinden over onze resultaten.

Rapport Inspectie van het Onderwijs

Elke vier jaar doet de Inspectie van het Onderwijs onderzoek naar de kwaliteit van samenwerkingsverbanden. Door corona zijn de inspectiebezoeken iets vertraagd.
Lees hieronder het verslag uit 2017 van hun onderzoek naar het Samenwerkingsverband VO West-Friesland en die naar het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop (po).