Ondersteuning samenwerkingsverband (swv)

Het samenwerkingsverband helpt jou en de school bij het vinden van de beste onderwijsplek voor je kind. Ook als je kind op school niet de ondersteuning krijgt die het nodig heeft, komen onze consulenten in actie. Onze consulenten adviseren ouders, de school en schakelen eventueel externe deskundigen in.

Ondersteuning ouders en professionals

Het samenwerkingsverband zorgt er ook voor dat de scholen in de regio goed kunnen samenwerken om elk kind passend onderwijs te bieden. Verder helpen we onderwijsprofessionals hun onderwijs beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. Dat doen we onder andere door trainingen te geven.

Het ondersteuningsteam (OT)

Als je er met de leerkracht en de intern begeleider niet uitkomt welke ondersteuning je kind moet krijgen, roept de school de hulp in van het ondersteuningsteam (OT). Dit is een multidisciplinair team dat regelmatig samenkomt om leerlingen te bespreken. Soms maakt een consulent van het samenwerkingsverband deel uit van het OT. Als ouder praat je ook mee in het OT. Het OT praat alleen over jouw kind als jij erbij bent. In het voortgezet onderwijs heeft het ondersteuningsteam soms een andere naam.

Meer informatie vind je in de folder uitnodiging ondersteuningsteam.

Ondersteuning voor kinderen met een ziekte of beperking

Het samenwerkingsverband zorgt ervoor dat leerlingen met een langdurige ziekte of een visuele, auditieve of communicatieve beperking de nodige ondersteuning krijgen. Dit noemen we ook wel speciale ondersteuning. Daarmee kunnen leerlingen onderwijs blijven volgen op de eigen, reguliere school.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan hieronder of jouw vraag daarbij staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Scholen voor speciaal onderwijs (so) zijn opgedeeld in vier categorieën of clusters:

  • Cluster 1: scholen voor blinde en slechtziende kinderen en visueel gehandicapte kinderen met een meervoudige beperking.
  • Cluster 2: scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taal- en/of spraakproblemen.
  • Cluster 3: scholen voor leerlingen met verstandelijke (ZML), lichamelijke (mytyl) of geestelijke (tyltyl) beperkingen en leerlingen die langdurig ziek zijn (LZ).
  • Cluster 4: Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met psychiatrische stoornissen en ernstige gedragsproblemen.

Alleen clusters 3 en 4 vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs in cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd. Meer informatie over cluster-1-onderwijs vind je op de website www.visio.org. Kijk voor cluster-2-onderwijs op: www.simea.nl. clusters 3 en 4 vallen onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Verwijzingen naar scholen voor speciaal onderwijs in cluster 1 en 2 worden landelijk georganiseerd. Meer informatie over cluster-1-onderwijs vind je op de website www.visio.org. Kijk voor cluster-2-onderwijs op: www.simea.nl.

Het samenwerkingsverband wil hoogbegaafde leerlingen zoveel mogelijk vlakbij huis, dus op de eigen school, onderwijzen en ondersteunen.

Voor de leerlingen in het basisonderwijs heeft het samenwerkingsverband daarom vier speciale HB-ondersteuningsvoorzieningen ingericht, op twee locaties: in Zwaag en Venhuizen. Op advies van het ondersteuningsteam (OT) krijgen hoogbegaafde leerlingen op die voorzieningen de extra ondersteuning die ze nodig hebben.

In het voortgezet onderwijs biedt een speciale ambulant begeleider van het samenwerkingsverband ondersteuning aan leerlingen die een of meerdere klassen hebben overgeslagen op de basisschool.

Meer informatie: Informatiegids HB-ondersteuningsvoorziening

Als leerlingen door ziekte langere tijd niet naar school kunnen, kan een consulent van het samenwerkingsverband meedenken over een manier om die leerling toch onderwijs te laten volgen.

Het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland werkt voor ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking samen met Koninklijke Visio. Met deze specialistische ondersteuning kan bijna 75 procent van de leerlingen met een visuele beperking onderwijs volgen in het reguliere onderwijs.

Onze contactpersoon bij Visio Huizen is Marieke Hartman, ambulant onderwijskundig begeleider (aob). Telefoon: 06 52679837, e-mail: mariekehartman@visio.org

Meer informatie vind je op de website van Koninklijke Visio

Voor de ondersteuning van leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, werkt het samenwerkingsverband samen met Siméa. Hierin werken Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid samen, alle vier gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen. Meer informatie vind je op de website van Siméa.