Vacatures

Maak jij je graag hard voor passend onderwijs voor elk kind in de regio West-Friesland? Houd dan onze vacatures in de gaten.

Werken bij de samenwerkingsverbanden

Passend onderwijs West-Friesland zoekt:

21-12-2021:

Passend onderwijs West-Friesland zoekt: orthopedagoog/psycholoog voor de functie consulent (0,8 fte)

​De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs werken aan passend onderwijs voor iedere leerling in West-Friesland. In de functie van consulent zoek je naar oplossingen voor individuele leerlingen. Je overlegt met leerlingen, ouders en scholen over een passende plek in het onderwijs. Als het nodig is betrek je bijvoorbeeld jeugdhulp, leerplicht of andere externe partijen. Je bent bevoegd om diagnostisch onderzoek te doen. Soms gaat een leerling naar gespecialiseerd onderwijs. In dat geval ben je verantwoordelijk voor een deskundigenadvies voor de toelaatbaarheidsverklaring.

De consulent die wij zoeken verricht vooral werkzaamheden voor het voortgezet onderwijs.

Klik hier voor de functieomschrijving.

02-12-2021: Wij hebben een vacature voor een leerkracht voor de HB-ondersteuningsvoorzieningen op maandag en dinsdag (0,4 fte).

Stageplekken

Ben je geïnteresseerd in een stageplek? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland: secretariaat@passendonderwijswf.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wij stellen het niet op prijs wanneer bedrijven ongevraagd diensten aanbieden naar aanleiding van onze vacatures.