Vacatures

Maak jij je graag hard voor passend onderwijs voor elk kind in de regio West-Friesland? Houd dan onze vacatures in de gaten.

Werken bij de samenwerkingsverbanden

Passend onderwijs West-Friesland zoekt:

06-04-2022:

Passend onderwijs West-Friesland zoekt: orthopedagoog/psycholoog voor de functie consulent (0,8 fte)

​De samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs werken aan passend onderwijs voor iedere leerling in West-Friesland. In de functie van consulent zoek je naar oplossingen voor individuele leerlingen. Je overlegt met leerlingen, ouders en scholen over een passende plek in het onderwijs. Als het nodig is betrek je bijvoorbeeld jeugdhulp, leerplicht of andere externe partijen. Je bent bevoegd om diagnostisch onderzoek te doen. Soms gaat een leerling naar gespecialiseerd onderwijs. In dat geval ben je verantwoordelijk voor een deskundigenadvies voor de toelaatbaarheidsverklaring.

Bekijk hier de profielschets.

02-02-2022:

Passend onderwijs West-Friesland zoekt een controller (0,8 – 1,0 fte)

Heb je een brede interesse, zowel in onderwijs als in de (politiek) omgeving waarin een samenwerkingsverband opereert? Vind je het prettig om in een kleine, professionele organisatie te werken?

Als controller ben je de sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Je vertaalt hetgeen in het veld gebeurt of gaat plaatsvinden naar financiële effecten en risico’s. Daarbij zijn zowel de ontwikkelingen in de regio als de landelijke en politieke ontwikkelingen van belang. Hierdoor kan de directeur-bestuurder beter onderbouwde besluiten nemen. Je vakgebied betreft de besturing van de organisatie: is de organisatie in control? Worden aanvaardbare risico’s gelopen? Zijn doelen helder gesteld? Bereikt de organisatie haar doelen in voldoende mate? Je werkt hierbij nauw samen met de kwaliteitsmedewerker, beleidsmedewerker en directeur-bestuurder.

Hier vind je de link naar de website van B&T voor de volledige vacature.

Stageplekken

Ben je geïnteresseerd in een stageplek? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het samenwerkingsverband Passend onderwijs West-Friesland: secretariaat@passendonderwijswf.nl  

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Wij stellen het niet op prijs wanneer bedrijven ongevraagd diensten aanbieden naar aanleiding van onze vacatures.