Specifieke ondersteuningsbehoeften

Heb je te maken met een leerling die door ziekte niet naar school kan? Of zoek je hulp voor een leerling die visueel, auditief of communicatief beperkt is? Het samenwerkingsverband helpt je om de nodige ondersteuning te regelen. Met die hulp kan de leerling in de meeste gevallen onderwijs blijven volgen op de eigen, reguliere school.

Langdurig zieke leerlingen

Als een leerling door ziekte langere tijd niet naar school kan, kun je in samenspraak met de ondersteuningscoördinator de consulent van het samenwerkingsverband inschakelen. Die gaat samen met jou en de ouders op zoek naar een oplossing voor die leerling. Bijvoorbeeld in de vorm van thuisonderwijs op afstand (via beeldbellen).

Blinde en slechtziende leerlingen

Het samenwerkingsverband werkt voor ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking samen met Koninklijke Visio. Met deze specialistische ondersteuning kan bijna 75 procent van de leerlingen met een visuele beperking onderwijs volgen in het reguliere onderwijs.

 Onze contactpersoon bij Visio Huizen is Marieke Hartman, ambulant onderwijskundig begeleider (aob). Telefoon: 06 – 52679837, e-mail: mariekehartman@visio.org

Meer informatie vind je op de website van Koninklijke Visio en in dit document.

Leerlingen met een auditieve/communicatieve beperking

Voor de ondersteuning van leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, werkt het samenwerkingsverband samen met Siméa.

Hierin werken Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid samen, alle vier gespecialiseerd in begeleiding en onderwijs voor deze leerlingen.

Meer informatie vind je op de website van Siméa.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

In deze brochure van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) kun je lezen welke ondersteuning er is voor leerlingen met epilepsie.