Ben je het niet eens?

Het samenwerkingsverband doet – in goed overleg met school en ouders – zijn uiterste best om voor iedere leerling de juiste onderwijsplek te vinden. Toch kan het gebeuren dat je het niet eens bent met een aanpak of beslissing. Op deze pagina kun je lezen hoe en bij wie je dat kunt laten weten en wat er met je klacht of bezwaar gebeurt.

Ben je het niet eens met de afgifte of afwijzing van een tlv?

Ben je het niet eens met het besluit over de toelaatbaarheidsverklaring door het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband? In de bezwaarprocedure van het samenwerkingsverband kun je lezen hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Dit moet binnen zes weken na het besluit van het bevoegd gezag van het samenwerkingsverband. Dit kan via secretariaat@passendonderwijswf.nl Je hoeft hiervoor dus geen klachtenformulier in te sturen.

Heb je een klacht over het samenwerkingsverband?

Ben je niet tevreden over de communicatie of over de dienstverlening van het samenwerkingsverband? Dat horen we graag, zodat we die kunnen verbeteren waar dat nodig blijkt. Je kunt je klacht mailen naar: secretariaat@passendonderwijswf.nl. Wij zorgen voor een snelle behandeling en oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs inschakelen. Dit is een onderdeel van Stichting Onderwijsgeschillen, waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten.


Kennisbank

Heb je een vraag? Kijk dan of het antwoord op jouw vraag hieronder staat. Je kunt ook de website doorzoeken. Mis je een onderwerp waar je meer over wil weten? Laat het ons weten via: info@passendonderwijswf.nl

Zoeken in website

Om toegelaten te worden op een school voor speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), het voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs, heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Bij de aanvraag van een tlv moet de school kunnen aantonen dat zij er alles aan heeft gedaan om de leerling passend onderwijs te bieden en dat er geen andere reguliere school passend onderwijs kan bieden. Als dat het geval is, vraagt de school een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. De school onderbouwt de aanvraag met een OPP en andere relevante documenten.

Het aanvraagformulier vind je op de pagina Formulieren en documenten