Formulieren en documenten

Op deze pagina vind je alle formulieren en documenten die je nodig hebt om passend onderwijs voor je leerling te regelen in het po, gerangschikt per categorie ondersteuning. Bij sommige vormen van ondersteuning vind je een beschrijving van de procedure. Mis je een bepaald formulier of document? Stuur dan even een mailtje naar secretariaat@passendonderwijswf.nl,

Basisondersteuning

Handelingsgericht werken (HGW)

Protocol leerlingvolgsysteem en dossiers

Hier komt het Protocol Beheer en inzage van het leerlingvolgsysteem en dossiers.

Dyslexie

Informatie over de Brede Vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie en het nieuwe Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling 3.0 is te vinden op de websites van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (www.nkd.nl) en Dyslexie Centraal (www.dyslexiecentraal.nl)

Handige informatie:

P2O

  • In deze Folder voor leerkrachten kun je lezen welke ondersteuning de externe begeleiders van het samenwerkingsverband (de P²O’ers) kunnen bieden aan leerkrachten in West-Friesland.

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

In deze handleiding kun je lezen hoe je een OPP invult.

Protocol verzuim

Hier komt het Protocol Verzuim

Thuiszitters

  • In dit Thuiszitterspact vind je meer informatie over hoe we thuiszitters terug in het onderwijs willen krijgen.

Extra ondersteuning

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Speciaal onderwijs

Groeidocument

Als je een onderwijsplek in het s(b)o wil aanvragen, zet je in het Groeidocument (scholen die niet met Groeidocument werken, kunnen een digitaal dossier aanleveren) :

  • het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ten minste één ouder met ouderlijk gezag en de directeur van de aanvragende school;
  • het bijgewerkte dossier; 
  • het bijgewerkte ontwikkelingsperspectief (OPP);
  • een kopie van een officieel document met de naam en het bsn van de leerling (zoals een kopie van de zorgpas). Met oog op de privacy van de leerling, verwijderen we de kopie onmiddellijk na controle;
  • een ondertekend eerste deskundigenadvies, opgesteld door een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband. Staat dit al in het Groeidocument? Check dan of het ondertekend is door de deskundige;
  • een ondertekend tweede deskundigenadvies, geschreven en ondertekend door een andere consulent van het swv.

In dit document vind je uitleg over gebruik van het Groeidocument.

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Hieronder vind je de formulieren voor de aanvraag van een tlv:

Met onderstaand formulier geven ouders de school toestemming gegevens uit te wisselen en hun kind te bespreken met de consulent van het samenwerkingsverband en met de Toelatingscommissie Primair Onderwijs (TCPO). De school voegt het ondertekende toestemmingsformulier aan het Groeidocument toe.

OZA- groepen

De Reizigers

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Terugplaatsing

Hier vind je de handreiking en het aanvraagformulier bij  terugplaatsing  van een leerling van s(b)o naar basisonderwijs.

Overig