Formulieren en documenten

Op deze pagina vind je alle formulieren en documenten die je nodig hebt om passend onderwijs voor je leerling te regelen in het po, gerangschikt per categorie ondersteuning. Bij sommige vormen van ondersteuning vind je een beschrijving van de procedure. Mis je een bepaald formulier of document? Stuur dan even een mailtje naar secretariaat@passendonderwijswf.nl,

Basisondersteuning

Handelingsgericht werken (HGW)

Het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

In deze handleiding kun je lezen hoe je een OPP invult.

P2O

 • In deze Folder voor leerkrachten kun je lezen welke ondersteuning de externe begeleiders van het samenwerkingsverband (de P²O’ers) kunnen bieden aan leerkrachten in West-Friesland.

Dyslexie

 • In dit document kun je lezen welke stappen je moet nemen wanneer je dyslexie vermoedt bij een leerling.
 • Dit is een checklist om na te gaan of het dossier compleet is.

Thuiszitters

 • In dit Thuiszitterspact vind je meer informatie over hoe we thuiszitters terug in het onderwijs willen krijgen.

Extra ondersteuning

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

Speciaal onderwijs

Groeidocument

Als je een onderwijsplek in het s(b)o wil aanvragen, zet je in het Groeidocument (scholen die niet met Groeidocument werken, kunnen een digitaal dossier aanleveren) :

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier moet ondertekend worden door ten minste één ouder met ouderlijk gezag en de directeur van de aanvragende school;
 • het bijgewerkte dossier; 
 • het bijgewerkte ontwikkelingsperspectief (OPP);
 • een kopie van een officieel document met de naam en het bsn van de leerling (zoals een kopie van de zorgpas). Met oog op de privacy van de leerling, verwijderen we de kopie onmiddellijk na controle;
 • een ondertekend eerste deskundigenadvies, opgesteld door een onafhankelijke consulent van het samenwerkingsverband. Staat dit al in het Groeidocument? Check dan of het ondertekend is door de deskundige;
 • een ondertekend tweede deskundigenadvies, geschreven en ondertekend door een andere consulent van het swv.

NB: voor de zorgboerderij in Wijdenes moet je een tijdelijke tlv aanvragen. Daarvoor heb je  naast het groeidocument, aanvraagformulier B nodig, een kopie van de zorgindicatie voor de zorgboerderij in Wijdenes en een kopie van een officieel document met de naam en het bsn van de leerling.

In dit document vind je uitleg over gebruik van het Groeidocument.

Toelaatbaarheidsverklaring (tlv)

Hieronder vind je de formulieren voor de aanvraag van een tlv:

Met onderstaand formulier geven ouders de school toestemming gegevens uit te wisselen en hun kind te bespreken met de trajectbegeleider van het samenwerkingsverband en met de Commissie Toelating Speciale Onderwijsvoorziening (CTSO). De school voegt het ondertekende toestemmingsformulier aan het Groeidocument toe.

Onderwijszorgarrangement (OZA)

 • In dit pdf vind je informatie over het extra jaar voor leerlingen die dreigen uit te vallen of die op een dagbestedingsplek zitten.

De Reizigers

Ernstig meervoudig beperkte leerlingen

Van het po naar het vo

Jaarlijks stelt de werkgroep Overstap po-vo de procedure voor de schoolkeuze op bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. Deze werkgroep werkt met een mandaat van alle betrokken besturen en het samenwerkingsverband.

Meer informatie over de overstapprocedure vind je in onderstaande documenten:

Nog meer informatie over de overstap vind je in:

Overig