Nieuws

En goede samenwerking is niet mogelijk zonder een goede informatievoorziening. We houden onze samenwerkingspartners onder andere op de hoogte via nieuwsbrieven. Op deze pagina kun je lezen welke nieuwsbrieven we versturen, naar welke doelgroepen en hoe je je daarvoor kunt aanmelden.

Coördinatie vluchtelingen Oekraïne

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is in volle gang. Overal in het land en ook bij ons in West-Friesland wordt hard gewerkt om deze mensen op te vangen en onderdak te geven. Met de verschillende onderwijsorganisaties in onze regio is afgesproken de leerplichtige Oekraïense kinderen die terechtkomen in West-Friesland zoveel mogelijk te spreiden over de scholen. Om de verdeling voor de basisschoolleerlingen (po) te coördineren zijn twee gepensioneerde leerkrachten ingeschakeld die de kinderen koppelen aan basisscholen, hieronder vind je hun namen, emailadressen, mobiele nummers en de inschrijfformulieren voor het basisonderwijs: 

 PO:
Coördinatoren:
Leon Schaaf               tel. 06-51107700
Henk Verreijen           tel. 06-51143792

Hier kun je het inschrijfformulier Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) voor het basisonderwijs downloaden, je kan dit formulier mailen naar vluchtelingenpo@passendonderwijswf.nl Via dit emailadres kan je ook je vragen en andere opmerkingen kwijt voor leerlingen van 4 tot ca. 12 jaar.

 VO:
Voor vo-leerlingen kunt u contact opnemen met één van de vo-scholen in de regio.

Jaarplanner

In de jaarplanner 2022-2023 staan alle geplande bijeenkomsten en vergaderingen van het samenwerkingsverband. De jaarplanner voor het nieuwe schooljaar 2023-2024 is ook al te downloaden.

Nieuwsflits

De nieuwsflits versturen we om de week op dinsdag. Hierin vind je kort nieuws over een of twee actuele onderwerpen. De nieuwsflits schrijven we voor directeuren, leerkrachten, professionals en wie verder geïnteresseerd is in passend onderwijs.

Aanmelden Nieuwsflits Laatste Nieuwsflitsen

Nieuwsbrief leerkrachten

De naam zegt het al: via deze nieuwbrief brengen we de leerkrachten in de regio op de hoogte van wetenswaardige nieuwtjes. In de nieuwbrief vind je bijvoorbeeld informatie over cursussen, tips en interessante websites. Deze nieuwsbrief versturen we ongeveer eens per kwartaal.

Aanmelden nieuwsbrief voor leerkrachten Laatst verschenen nieuwsbrief voor leerkrachten

Nieuwsbrief Inspirerend Passend

De nieuwsbrief Inspirerend Passend verschijnt ongeveer een keer per jaar. In deze nieuwsbrief vind je inspirerende verhalen over passend onderwijs in de praktijk. We sturen deze nieuwsbrief naar alle betrokkenen bij het samenwerkingsverband. Ook plaatsen we hieronder een link. Voor deze nieuwsbrief kun je je niet aanmelden.

Laatst verschenen Inspirerend Passend