Wat is een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)?

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de school een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Het OPP is een ontwikkelingsplan dat uit twee delen bestaat: het perspectiefdeel en het handelingsdeel. In het perspectiefdeel beschrijft de school – op basis van de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling – naar welk soort vervolgopleiding ze verwacht dat de leerling gaat, bijvoorbeeld: havo, praktijkschool, mbo of een arbeidsplek. Dit heet het ‘uitstroomniveau’.

In het handelingsdeel beschrijft de school welke doelen ze wil bereiken voor de leerling en op welke termijn en welke manier zij deze doelen wil bereiken. Een doel kan vakinhoudelijk zijn, zoals ‘verbeteren leesvaardigheden’, vakoverschrijdend, bijvoorbeeld: ‘werk leren organiseren’ of sociaal-emotioneel: ‘leren samen spelen’.

Het ontwikkelingsplan is onderdeel van het Groeidocument.