Wat is instemmingsrecht?

Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Dat betekent dat de school jouw toestemming nodig heeft voor de ondersteuning die de school voorstelt. Ouders hebben geen instemmingsrecht op het perspectiefdeel en het verwachte uitstroomniveau.