Wat is passend onderwijs?

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. In deze wet is vastgelegd dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs verdienen, op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Als het kan, gaan kinderen naar een reguliere (basis)school, dichtbij huis. Zo krijgen ze een goede voorbereiding op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Ook als leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, biedt de reguliere (basis)school dat aan. Het speciaal (basis)onderwijs (s(b)o) blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Uitgangspunt is dus: regulier als het kan, speciaal als het moet.