Wat staat er in het digitaal dossier?

Als de school ziet dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, maakt ze een digitaal dossier aan. In het basisonderwijs heet dat een Groeidocument; in het voortgezet onderwijs gebruiken de scholen hier het eigen leerlingvolgsysteem voor. Het dossier helpt de school in kaart te brengen wat de leerling nodig heeft en de school legt dit vast in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). De school en de ouders vullen het OPP met informatie over de leerling, de school en de thuissituatie.

Wanneer de school het samenwerkingsverband betrekt, draagt ze informatie over de leerling over via het digitaal dossier. De basisschool gebruikt hiervoor het Groeidocument. De voortgezetonderwijsscholen hebben een koppeling vanuit hun leerlingvolgsysteem met Indigo: de online applicatie van het samenwerkingsverband.