Wat staat er in het ondersteuningsprofiel van de school?

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin kun je lezen welke basisondersteuning de school kan bieden. Er staat ook in welke extra ondersteuning de school kan bieden en van welke deskundigheid, voorzieningen en partners een school gebruik kan maken. Je kunt het ondersteuningsprofiel vinden op de website van de school, als onderdeel van de schoolgids.