Laatste Nieuwsflitsen

De Nieuwsflits versturen we om de week op dinsdag. Hierin vind je kort nieuws over een aantal actuele onderwerpen. De Nieuwsflits schrijven we voor directeuren, leerkrachten, professionals en wie verder geïnteresseerd is in passend onderwijs.

Via onderstaande links kun je alle edities van 2022 en 2021 nog eens lezen:

 • 15-02-24: Preventietraject: is het iets voor jouw leerling?  | Regio Noord-Holland verbindt | Sámen voor het kind
 • 25-01-24: JongerenTop – donderdag 11 april 2024 | Themacafé ‘Executieve functies’ | “Epilepsie kan je bij mij niet zien aan de buitenkant”
 • 18-01-24: ‘Op school doe je taakjes’ | Even voorstellen: Henk Verreijen |Talent Kopklas
 • 11-01-24: Subsidie HB-onderwijs toegekend | Even voorstellen: Femke Westland | Handreiking ‘Naar school met aanhoudende lichamelijke klachten’
 • 19-12-23: Vacature | Gelijke Kansen diner West-Friesland, 31 januari 2024 | Bereikbaarheid tijdens de feestdagen
 • 30-11-23: Terugblik op de informatieavonden voor ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte | Ouder- en jeugdsteunpunt | 8 december Paarse Vrijdag
 • 09-11-23: Kennismaken met het speciaal basisonderwijs op ‘t Palet | Passend Onderwijs voor kinderen met een visuele beperking | Bijeenkomsten VierTaal College Schagen
 • 18-10-23: Robot AV1 beschikbaar voor leren op afstand | Themacafé ‘Gamende jongeren’ door Koen Schobbers | Pesten bespreken in de klas
 • 10-10-23: West-Friesland slaat handen ineen voor integratie jeugdhulp en onderwijs 
 • 28-09-23: Aanbod professionalisering HB: werksessie beleid | Nieuwe consulent: Sanne | Nieuwe trainingsmomenten VIN en MULTIsignaal
 • 14-09-23: Ondersteuningsuren (startende) intern begeleider | Maak impact en ontdek je talenten bij Gouden Kans
 • 13-07-23: Nogmaals TROTS! | Nieuws vanuit het project ‘Passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen binnen West-Friesland’ | Digidoor en Digiplan + scholingsdata Digidoor | Nieuwe trainingsmomenten VIN en MULTIsignaal
 • 29-06-23: 25 september lunch nieuwe intern begeleiders | Wijzigingen IB’er of directeur? Laat het ons weten! | Jaarplanning 2023-2024 | Zomervakantie
 • 29-06-23: Inspectiebezoek SWV VO West-Friesland | Automatische overstap | Cursusaanbod VierTaal Noord-Holland Noord
 • 26-06-23: Trots | Geslaagden Special Class | Gelijke kansen Alliantie en Ouderbetrokkenheid
 • 07-06-23: Inspectiebezoek | Bijeenkomst interactief voorlezen | WEL in ontwikkeling sessies
 • 31-05-23: Petitie OPR’s in Tweede Kamer aangeboden | Subsidie GKA West-Friesland | 4e landelijke conferentie ‘Meten is weten’ | Gratis schoolmaaltijden | Webinar voor ouders met kind met TOS.
 • 13-04-23: Op weg naar inclusiever onderwijs
 • 16-03-23: HB-ontwikkelingen | Nieuwe data trainingen ‘WEL in ontwikkeling’ | Oudertelefoon
 • 09-03-23: Coaching scholieren | Video’s Passend onderwijs in 6 talen
 • 26-01-23: Resultaten Perspectief op School (POS) | OPR zoekt leden | Week van inclusief onderwijs
 • 12-01-23: Wijziging HB-scholing | Ouder/jeugdsteunpunt | Themacafé vechtscheidingen | Webinar effect stress op kinderen
 • 20-12-22: Kerstgroet Passend onderwijs West-Friesland
 • 17-11-22: Voorlichtingsavond  | video voor ouders | Consulent Jonathan
 • 03-11-22: HB-ontwikkelingen | Informatiebrochure passend onderwijs voor leerlingen po | Even voorstellen: consulent Demi
 • 29-09-22: Reizigers vo | nieuwe consulent Jesper | PISA Kindertijd Verwijsindex
 • 15-09-22: Invulsessies POS | Professionalisering (hoog)begaafdheid | Nieuwe controller | Lunch nieuwe directeuren
 • 01-09-22: Coaching voor scholieren |  Nieuwe collega Iris | Startbijeenkomsten nieuwe directeuren en intern begeleiders
 • 14-07-22: Fijne zomervakantie
 • 05-07-22: Themacafés schooljaar 2022-2023 | Conferentie De volgende stap
 • 29-06-22: POS: 29 september startdatum & invulsessies
 • 23-06-22: Aanvraag ontwikkelingsplan “gedrag en leerklimaat”
 • 09-06-22: Werkgroep overstap po-vo | Kansen voor jongens in het onderwijs | Jaarplanner swv
 • 17-05-22: Definitieve versie Ondersteuningsplan 2022-2026
 • 10-05-22: Stichting Steunfonds Jeugdzorg N-H | Gratis toegang NT2-product Oekraïense leerlingen
 • 21-04-22: HB-ontwikkelingen | video Traumasensitief lesgeven | afscheid Gonny Blokland
 • 12-04-22: Vaststelling ondersteuningsplan | Themacafé traumasensitief lesgeven | Diplomering RITHA-studenten
 • 29-03-22: Coördinatie onderwijs Oekraïense leerlingen | Q & A Rijksoverheid Oekraïense leerlingen | Kopklas Talent
 • 15-03-22: Voortgang nieuwe ondersteuningsplan – Traumasensitief lesgeven – Even voorstellen
 • 08-03-22: Aanmelding s(b)o voor 1 april |  Inschrijven themacafé Schakelklas en Trajectklas | Even voorstellen: stagiair Iris
 • 01-03-22: Themacafé Ik leef! Een reis door de binnenwereld van een kind |Visual vroegtijdig schoolverlaters
 • 15-02-22: Vacature controller | Nieuwe richtlijn dyslexie en protocol ernstige dyslexie
 • 08-02-22: Autimatische Overstap | Steunpunt VSV | Met Andere Ogen
 • 01-02-22: Uiterste aanmelddatum vo | Nieuwe P2O’er | Handreiking leerlingen met Post-Covid | Online training suïcidepreventie
 • 25-01-22: Michaela-concept op Het Kompas | Ondersteuningsplanraad zoekt nieuwe leden | Even voorstellen: P2O’er
 • 18-01-22: Ondersteuningsplan | Even voorstellen | Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
 • 13-12-21: Verhuis/Kerstgroet Passend onderwijs West-Friesland
 • 3-11-21: Terugblik Ondersteuningsplandag | Nieuwe website | Webinar ‘Mentale problemen onder jongeren’ | Webinar ‘De stem van de jongere’
 • 28-10-21: Ondersteuningsplandag | Nieuwe website | OZA workshops | Themacafé oudergesprekken
 • 7-10-21: POS, Ondersteuningsplan, Workshops OZA, ‘In de schoolbanken’ door Vier Taal
 • 23-9-21: Nieuwe ondersteuningsplan, HB-ondersteuningsvoorzieningen, Themacafé voor leerkrachten, Workshop TOS bij kleuters
 • 16-9-21: OZA ‘t Palet, Nieuwe richtlijn dyslexie, Week Tegen Pesten, Broedplaats Hoorn
 • 2-9-21: Meedenken over de toekomst passend onderwijs West-Friesland, Laatste kans aanvragen innovatie- en ontwikkelingsgelden po
 • 26-8-21: Indeling consulenten, Nieuwe consulent, Afwegingskader vo en route afgifte tlv vso en pro, Groeidocument, Nieuwe P2O’er
 • 24-6-21: POS invulsessies + financiële module, Nieuwe leerkracht HB, CITO-handleiding autisme, Afstandsonderwijs zieke leerlingen
 • 15-6-21: Bezetting in de ondersteuningsteams po 2021-2022, laatste kans inschrijving OZA-workshop, actiekrant IKEC
 • 25-5-21: 30 juni open (mid)dag nieuwe brugklassers, Jaarplanner 2021-2022, Update HB-ontwikkelingen, Verruiming regeling bijzondere bekostiging
 • 11-5-21: Vacature, Nieuwe data/tijden OZA workshops, Coaching voor scholieren, Werkgroep overstap po-vo
 • 22-4-21: Workshops Onderwijs-zorgarrangementen
 • 8-4-21: Online bijeenkomst ‘Je puber in coronatijd’, Laatste kans inschrijven HB-scholing, Verslag IB-bijeenkomsten ‘Gedrag in uitvoering’.
 • 1-4-21: Nieuwe documenten dyslexie op website po, Webinars praktijkdilemma’s passend onderwijs, Corona-informatie 
 • 18-3-21: Samen maken wij het ondersteuningsplan 2022-2026
 • 11-3-21: Update HB-ontwikkelingen en aanmelding professionalisering, nieuws van de OPR po, nieuwe website  LWOE
 • 4-3-21: Accentklas op SG Newton, Themacafés ‘Gedragsproblemen in de klas’ en ‘Psychische gezondheid bespreekbaar 
 • 16-2-21: Uiterste datum aanvraag TLV indienen
 • 9-2-21: Het Michaela-concept op de Jules Verneschool in Hoorn, Verrassend Passend Special: ‘samenwerking kinderopvang en onderwijs’
 • 2-2-21: Vooraankondiging aanvragen innovatiebudget en scholingsgelden PO
 • 26-1-21: OZA-groep op het IKEC, Even voorstellen Mirjam van Diepen, Inschrijven online training Verwijsindex
 • 13-1-21: Nieuws van passend onderwijs
 • 6-1-21: Passend onderwijs West-Friesland is van start!
 • 10-05-22: Stichting Steunfonds Jeugdzorg N-H | Gratis toegang NT2-product Oekraïense leerlingen
 • 21-04-22: HB-ontwikkelingen | video Traumasensitief lesgeven | afscheid Gonny Blokland
 • 12-04-22: Vaststelling ondersteuningsplan | Themacafé traumasensitief lesgeven | Diplomering RITHA-studenten
 • 29-03-22: Coördinatie onderwijs Oekraïense leerlingen | Q & A Rijksoverheid Oekraïense leerlingen | Kopklas Talent
 • 15-03-22: Voortgang nieuwe ondersteuningsplan – Traumasensitief lesgeven – Even voorstellen
 • 08-03-22: Aanmelding s(b)o voor 1 april |  Inschrijven themacafé Schakelklas en Trajectklas | Even voorstellen: stagiair Iris
 • 01-03-22: Themacafé Ik leef! Een reis door de binnenwereld van een kind |Visual vroegtijdig schoolverlaters
 • 15-02-22: Vacature controller | Nieuwe richtlijn dyslexie en protocol ernstige dyslexie
 • 08-02-22: Autimatische Overstap | Steunpunt VSV | Met Andere Ogen
 • 01-02-22: Uiterste aanmelddatum vo | Nieuwe P2O’er | Handreiking leerlingen met Post-Covid | Online training suïcidepreventie
 • 25-01-22: Michaela-concept op Het Kompas | Ondersteuningsplanraad zoekt nieuwe leden | Even voorstellen: P2O’er
 • 18-01-22: Ondersteuningsplan | Even voorstellen | Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen
 • 13-12-21: Verhuis/Kerstgroet Passend onderwijs West-Friesland
 • 3-11-21: Terugblik Ondersteuningsplandag | Nieuwe website | Webinar ‘Mentale problemen onder jongeren’ | Webinar ‘De stem van de jongere’
 • 28-10-21: Ondersteuningsplandag | Nieuwe website | OZA workshops | Themacafé oudergesprekken
 • 7-10-21: POS, Ondersteuningsplan, Workshops OZA, ‘In de schoolbanken’ door Vier Taal
 • 23-9-21: Nieuwe ondersteuningsplan, HB-ondersteuningsvoorzieningen, Themacafé voor leerkrachten, Workshop TOS bij kleuters
 • 16-9-21: OZA ‘t Palet, Nieuwe richtlijn dyslexie, Week Tegen Pesten, Broedplaats Hoorn
 • 2-9-21: Meedenken over de toekomst passend onderwijs West-Friesland, Laatste kans aanvragen innovatie- en ontwikkelingsgelden po
 • 26-8-21: Indeling consulenten, Nieuwe consulent, Afwegingskader vo en route afgifte tlv vso en pro, Groeidocument, Nieuwe P2O’er
 • 24-6-21: POS invulsessies + financiële module, Nieuwe leerkracht HB, CITO-handleiding autisme, Afstandsonderwijs zieke leerlingen
 • 15-6-21: Bezetting in de ondersteuningsteams po 2021-2022, laatste kans inschrijving OZA-workshop, actiekrant IKEC
 • 25-5-21: 30 juni open (mid)dag nieuwe brugklassers, Jaarplanner 2021-2022, Update HB-ontwikkelingen, Verruiming regeling bijzondere bekostiging
 • 11-5-21: Vacature, Nieuwe data/tijden OZA workshops, Coaching voor scholieren, Werkgroep overstap po-vo
 • 22-4-21: Workshops Onderwijs-zorgarrangementen
 • 8-4-21: Online bijeenkomst ‘Je puber in coronatijd’, Laatste kans inschrijven HB-scholing, Verslag IB-bijeenkomsten ‘Gedrag in uitvoering’.
 • 1-4-21: Nieuwe documenten dyslexie op website po, Webinars praktijkdilemma’s passend onderwijs, Corona-informatie 
 • 18-3-21: Samen maken wij het ondersteuningsplan 2022-2026
 • 11-3-21: Update HB-ontwikkelingen en aanmelding professionalisering, nieuws van de OPR po, nieuwe website  LWOE
 • 4-3-21: Accentklas op SG Newton, Themacafés ‘Gedragsproblemen in de klas’ en ‘Psychische gezondheid bespreekbaar 
 • 16-2-21: Uiterste datum aanvraag TLV indienen
 • 9-2-21: Het Michaela-concept op de Jules Verneschool in Hoorn, Verrassend Passend Special: ‘samenwerking kinderopvang en onderwijs’
 • 2-2-21: Vooraankondiging aanvragen innovatiebudget en scholingsgelden PO
 • 26-1-21: OZA-groep op het IKEC, Even voorstellen Mirjam van Diepen, Inschrijven online training Verwijsindex
 • 13-1-21: Nieuws van passend onderwijs
 • 6-1-21: Passend onderwijs West-Friesland is van start!