Uitgelicht bericht: Ondersteuningsplan 2022-2026

Op deze pagina vindt u de informatie over de route naar het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026.

Zoals in een nieuwsbrief dit voorjaar is toegelicht, kiest het samenwerkingsverband voor passend onderwijs West-Friesland voor een andere aanpak bij het maken van het nieuwe ondersteuningsplan voor 2022-2026. Wij streven naar een proces waarbij alle inhoudelijk betrokkenen – scholen, ouders, gemeenten, zorgaanbieders, etc. – meedenken én mee besluiten over hoe wij in de komende jaren samen aan passend onderwijs werken.

U leest meer over dit proces in deze flyer. Of bekijk het filmpje met uitleg. Ook nodigen wij u van harte uit mee te doen! 

Alle betrokkenen zijn voorbereid op deelname aan de planbijeenkomst op 9 november. Voor diverse gremia gebeurt dit in een vergadering (OPR, POR, ALV, kennisplatform, OCO, consulentenoverleg), voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden worden in de komende tijd tal van voorbereidende online bijeenkomsten georganiseerd. U kunt zich hiervoor niet meer opgeven.

In een voorbereidende bijeenkomst wordt u nader geïnformeerd over het proces, de inhoud en vormgeving van de planbijeenkomst op 9 november en worden aan u enkele vragen gesteld die helpen in de voorbereiding van deze dag. Belangrijk om te weten is dat u alleen mee kunt doen aan de planbijeenkomst als u een voorbereidende bijeenkomst hebt bijgewoond. 

Tot slot: kent u andere mensen die (mogelijk) geïnteresseerd zijn mee te denken over de toekomst van passend onderwijs in de regio West- Friesland, schroom niet hen op deze bijeenkomsten te wijzen. 

Hieronder vindt u :

Heeft u nog vragen? Stuur uw mail naar: ondersteuningsplannieuweroute@passendonderwijswf.nl